Om Zafe Bevakning

Zafe Bevakning bildades i ett läge när bevakningsbranschen hade ett i våra ögon förlegat synsätt på säkerhet i hotell- och restaurangmiljö. Ordningshållningen präglades generellt av en tuff attityd och ett i många delar kantigt och bitvis ovärdigt bemötande gentemot gäster och personal på objekten man bevakade.

Likaså skedde många rekryteringar utifrån kriterier som vi inte kunde sympatisera med. Hård panna och grova överarmar vägde tyngre än den genuina förmågan att bemöta människor på ett respektfullt och konsekvent sätt, även i de pressade situationer som uppkommer en sen fredagskväll i krogmiljö.

Vi startade därför år 2001 en bevakningsverksamhet utifrån helt andra ingångsvärden så som service, bemötande och rekrytering av tänkande och mogna människor som bättre speglade befolkningssammansättningen vad gäller kön, ålder och härkomst. Bevakning och ordningshållning med ett mänskligt ansikte. Oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån. Även mot människor som av en eller annan anledning uppträder provocerande eller irrationellt. Det var och är fortfarande vår vision.

Vill du veta mer?

Hör av dig!


ZAFE BEVAKNING AB: Söker nu utbildade ordningsvakter som är mogna, flexibla, serviceinriktade, ansvarstagande och har hjärtat på rätt ställe.

Vi jobbar i dagsläget med etablerade nöjesetablissemang i innerstan som kräver stor social kompetens och fingertoppskänsla. Vi lägger därför stor vikt vid att vår personal håller en hög servicegrad gentemot gästerna.